Vuoden 2021–22 Mentor-ohjelma saatettiin päätökseen mentori Anna Karrin emännöimänä Suomen Nestlén pääkonttorilla Keilasatamassa. Tilaisuus toteutettiin hybridinä ja osallistujia saapui sekä paikan päälle että otti osaa etäyhteyksin. Kahtena peräkkäisenä vuotena mentorina toiminut ja Nestlé Suomen Commercial Development Managerina työskentelevä Anna Karri sekä Nestlé Suomen HR Managerina toimiva Lotta Tuominen toivottivat mentorit ja aktorit tervetulleeksi ja esittivä tilaisuuden aluksi vastuullisen elintarviketuotannon kuulumisia.

Mentor-ohjelma startattiin aloitustapaamisella Kalasataman Teurastamolla lokakuussa 2021. Aloituksen jälkeen mentorit ja mentoroitavat sopivat jatkotapaamisesta itsenäisesti, kahdenkeskisiä mentor-tapaamisia järjestettiin palautekyselyn perusteella noin 3–9 kertaa. Mentor-ohjelmaan kuuluva työhaastattelusimulointi toteutettiin helmikuussa 2022 ja työhaastatteluteemalla jatkettiin mentori Jarmo Heinosen johdolla maaliskuun 2022 yhteistapaamisessa. Mentor-ohjelmasta kerättyjen palautteiden perusteella mentoroitavat olivat ilahduttavasti saavuttaneet itselleen ja ohjelmalle asetetut tavoitteet! Keskustelut mentoreiden kanssa oli koettu tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi ja kaikki kyselyyn vastanneet mentoroitavat olivat myös valmiita suosittelemaan Mentor-ohjelmaa ystävälleen.

Huikeasta kuluneesta keväästä ja onnistuneesta Mentor-ohjelmasta vakuuttuneina Mentor-klubi jatkaa ohjelman ja järjestön toiminnan kehittämistä kohti seuraavaa lukuvuotta. Haku vuoden 2022–23 Mentor-ohjelmaan alkaa syksyllä, joten pysy kuulolla!

Mentor-klubi toivottaa kaikille jäsenilleen aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

***

The last meeting of the Mentor program in 2021–22 was held in a happy and satisfied atmosphere in Espoo

The Mentor program for 2021–22 was completed on Tuesday 26th of April 2022. The event was hosted by mentor Anna Karri at Nestlé Finland’s head office in Keilasatama, Espoo. Meeting was arranged as a hybrid and participants arrived both on site and took part remotely. At the beginning of the event Anna Karri, who has worked as a mentor for two consecutive years and who works as the Commercial Development Manager in Nestlé Finland, welcomed the mentors and actors and presented the news of responsible food production with her colleague Lotta Tuominen, Nestlé Finland’s HR Manager.

The mentoring program was launched with a kick-off meeting at Kalasatama Teurastamo in October 2021. After the start, the mentors and mentees agreed on a follow-up meetings independently. The job interview simulation included in the mentoring program was carried out in February 2022 and the topic of the job interview was continued under the leadership of mentor Jarmo Heinonen at a joint meeting in March 2022. Based on the feedback collected from the Mentor program, the mentees had delightfully achieved the goals set for themselves and the program! Discussions with mentors had been perceived as necessary and useful, and all mentees who responded to the survey were also willing to recommend the Mentor program to a friend.

Convinced of the great spring and successful Mentor program the Mentor Club will continue to develop the program and the organization’s operations for the next academic year. The search for the 2022-23 Mentor program will begin in the fall, so stay tuned!

The Mentor Club wishes all its members a sunny and relaxing summer!

Categories: Ajankohtaista