Yhdenvertaisuussuunnitelma

Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Mentor-klubin yhdenvertaisuussuunnitelma pohjautuu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2021–2023 sekä HYY:n yhdenvertaisuustoiminnan oppaaseen. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on taata koko jäsenistölle yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja turvallinen ympäristö sekä tunnistaa syrjintä ja puuttua siihen.

Järjestölle valitaan vuosittain yhdenvertaisuusvastaava, joka luo uuden tai päivittää vanhan suunnitelman uudelle kaudelle ja tarvittaessa tukee jäsenistöä tilanteissa, joissa on tapahtunut syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Hallitus hyväksyy suunnitelman ja jäsenistöä viestitään suunnitelmasta. Yhdenvertaisuussuunnitelma ja turvallisemman tilan periaatteet lisätään Mentor-klubin nettisivuille jäsenistön saataville. Löydät vastaavan yhteystiedot Yhteystiedot-sivulta ja anonyymin lomakkeen Ota yhteyttä -sivulta.

 1. Turvallisempi tila

Järjestö noudattaa turvallisemman tilan periaatteita (Liite 1.).

 1. Toiminnan läpinäkyvyys

Jäsenistölle annetaan mahdollisuus vaikuttaa järjestön toimintaan. Jäsenistön mielipiteitä kartoitetaan esimerkiksi vuosittaisilla palautekyselyillä. Jäsenistölle järjestetään avoimet sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset sekä tarvittaessa ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia. Näiden kokousten pöytäkirjat ovat julkisia. Käsittelemme hallituksen kokouksissa Mentor-ohjelman kulkua, joten yksityisyydensuojan takia hallituksen kokoukset eivät ole avoimia koko jäsenistölle, eivätkä näiden kokousten pöytäkirjat ole julkisia.

 1. Hinnoittelu

Mentor-klubin tapahtumat ovat lähtökohtaisesti jäsenistölle ilmaisia tai osallistumismaksultaan kohtuullisia. 

 1. Viestintä

Mentor-klubin virallinen kieli on suomi. Osa tapahtumista on kaksikielisiä, jolloin toisena  kielenä on englanti. Tapahtumakuvauksessa ilmoitetaan mikä on tapahtuman kieli ja tarvittaessa viestitään myös englanniksi. Myös Mentor-ohjelman kaikki materiaali pyritään kääntämään englanniksi. Tapahtumista viestitään kattavasti kaikissa viestintäkanavissa hyvissä ajoin.

 1. Sukupuoli ja seksuaalisuus

Mentor-klubissa ei syrjitä ketään sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Mentor-klubin toiminnassa minimoidaan sukupuolittuneet käytännöt. Kenenkään sukupuolta ei oleteta tai kysytä tarpeettomasti.

 1. Ikä

Mentor-klubin toiminta ottaa huomioon kaikki jäsenistössään ja mentoreissa esiintyvät ikäryhmät. Mentor-klubi pyrkii edistämään eri ikäryhmien välistä keskustelua ja luomaan yhdenvertaista ilmapiiriä iästä huolimatta.

 1. Etninen tausta

Ketään ei syrjitä alkuperän tai taustan perusteella. Kenenkään alkuperää ei oleteta tai kysytä tarpeettomasti. 

 1. Erityisruokavaliot

Mentor-klubi pyrkii huomioimaan jäsenistönsä ruokarajoitteista tai aatteellista syistä johtuvat erikoisruokavaliot. Erikoisruokavalioiden vaihtoehdot ovat laadukkaita.

 1. Alkoholittomuus

Mentor-klubin toiminta on lähtökohtaisesti alkoholitonta, eikä alkoholi ole roolissa tapahtumissa. Jos alkoholia on tarjolla, mahdollistetaan myös laadukas alkoholiton vaihtoehto. Ketään velvoiteta tai painosteta juomaan alkoholia.

 1. Esteettömyys

Tapahtumat pyritään järjestämään esteettömissä tiloissa. Tilan esteettömyydestä mainitaan tapahtuman tiedotteessa. 

 1. Mentor-ohjelma

Mentor-klubissa huomioidaan mahdolliset valta-asetelmat mentorien ja aktorien välillä. Toiminnan periaatteena on luoda tasa-arvoinen keskusteluyhteys opiskelijoiden ja työelämän edustajien välille, eikä minkäänlaista vallan väärinkäyttöä hyväksytä. Mentor-ohjelmasta vastaava on säännöllisesti yhteydessä aktoreihin ja puuttuu häiritsevään toimintaan yhdenvertaisuusvastaavan avustuksella.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.2.2023