Uuden lukuvuoden alkaessa Mentor-klubi ry käynnistää mentor-ohjelman, jossa opiskelija saa ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua elintarvikealan ammattilaiseen ja luoda tämän kanssa vuoden kestävän opettavaisen suhteen.

Opiskelija saa itselleen mentorin, jolla on kokemusta elintarvikealan yrityksessä työskentelystä, sellaiseen hakeutumisesta ja ylipäätään työelämään siirtymisestä opiskelun jälkeen.

Mentor-ohjelma on sisällöltään hyvin vapaamuotoinen ja aina mentor-parin itsensä näköinen. Mentor ja mentoroitava tapaavat etäyhteydellä toisensa säännöllisesti ja keskustelevat haluamistaan aiheista: ammatti-identiteetti, työnhaku, työura, tavoitteet, haaveet tms. Mentor-pareille yhteisiä etätapaamisia järjestetään kolme kertaa ohjelman aikana. Yhteistapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia työelämään liittyviä aiheita.

Joka vuosi ohjelman päätöstilaisuudessa tapaamme joukon entistä luottavaisempia ja itsevarmempia opiskelijoita ja vastavalmistuneita sekä innostuneita ja tyytyväisiä mentoreita.

Vuoden 2021 mentorit ovat:

Tapio Bister, Takeda Oy

Anna Karri, Nestlé Suomi

Tuulia Järvinen, Venner

Jarmo Heinonen, Laurea (AMK)

Marika Laaksonen, Oy Karl Fazer Ab 

Elina Sieviläinen, Ruokavirasto 

Lue heistä lisää täällä.

Aikataulu

Ohjelman hakuaika on vuosittain lukuvuoden alussa. Vuonna 2021 hakeminen tapahtuu 14.9.-26.9. Parit julkistamme 7.10.2021.

Yhteistapaamisia järjestetään kolme kappaletta ohjelman aikana, lokakuussa, tammikuussa ja huhtikuussa. Muu ohjelma on hyvin vapaamuotoista, ja tapaamisten sopimisesta vastaavat parit itse. Huomioimme yhteistapaamisten järjestämisessä ajankohtaiset koronarajoitukset. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään sään salliessa ulkona.

Hakeminen

Mentor-ohjelmaan voivat hakea Mentor-klubi ry:n jäsenet. Jäsenen tulee olla Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelija. Ohjelma on suunniteltu elintarviketieteitä, ravitsemustieteitä ja elintarviketaloutta opiskeleville opiskelijoille. Voit liittyä jäseneksi myös haun yhteydessä.

Ohjelmaan haetaan motivaatiokirjeellä. Esittele hakemuksessasi itsesi lyhyesti ja kerro, missä koulutusohjelmassa opiskelet ja millaisia uratoiveita sinulla on. Perustele, miten hyötyisit mentoroinnista ja kuvaile, millaisesta mentorista olisi sinulle apua.

Hakemus (max 1 sivu) tulee lähettää PDF-muodossa hallituksen sähköpostiin mentorklubi-hallitus(ät)helsinki.fi. Otsikoi viesti nimellä ”Hakemus mentor -ohjelmaan”.

Voit esittää enintään kolmea mentoria toiveeksi sähköpostin viestikentässä. Ethän kirjota toivomiasi mentoreita pdf -muotoisessa hakemuksessasi. Ilmoitathan myös viestikentässä puhelinnumerosi.

Ohjelmaan hakijalta odotetaan sitoutumista koko lukuvuoden kestävään yksilömentorointiin.