Mentor-klubista

Mentor-klubi ry on viikkiläinen opiskelijayhdistys, jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää yhteyksiä elintarvikealan opiskelijoiden ja ammattilaisten välillä. Järjestämme jäsenillemme seminaareja ja paneelikeskusteluja alaamme koskevista ajankohtaisista aiheista sekä vapaamuotoisempia klubi-iltoja verkostoitumiseen. Lisäksi vuosittain järjestetään suosittu mentor-ohjelma, jolla haluamme parantaa jäseniemme valmiuksia menestyä työelämässä. Yhdistyksemme sääntöihin voit perehtyä täältä.

Tavoitteenamme on:


Opiskelijoiden ja elintarvikealan ammattilaisten verkostoituminen


Tehdä ETM-tutkinto tunnetuksi

Mentorit 2022

Huhhuh! Mukaan lähti erittäin monipuolinen joukko alan ammattilaisia, joten nyt kannattaa hakea mentor-ohjelmaan. mukaan. Hae heti tai viimeistään 29.9. mennessä. Alla otteita mentoreiden esittelyteksteistä, joten klikkaa Mentorit 2022-2023 sivua ja lue esittelytekstit kokonaisuudessaan.

Tapio Bister

Brand & Customer manager, Takeda Oy

FIN / ENG

" Valaisen
mielelläni miten työnimikkeet ja niiden tehtävät ovat muuttuneet ja mitä ne tänään edellyttävät"

"I am happy to discuss how different job titles and the tasks behind them have changed and what they require today."

Kati Harki

Yrittäjä, Kamon Oy

FIN / ENG

"..parhaita hetkiä ovat olleet ne, kun aktori on keskustelujemme pohjalta kokenut itse ahaa-elämyksen"

"..the best moments have been when the actor, based on our conversations, has had an aha-experience"

Saara Lähtevänoja

Teknologiapäällikkö, Valio Oy

FIN

"Mentorina haluan innostaa ja auttaa tulevaisuuden osaajia löytämään oman urapolkunsa ja tunnistamaan omat vahvuutensa."

Ilkka Ryytty

Key account manager, Lihel Oy/Solina Group

FIN

"Mentoroitavalle haluaisin avata siirtymistä yliopistosta työelämään. Tästä ei liikaa mielestäni kerrota laitoksilla. Lisäksi toivoisin, että voisin jakaa hiljaista tietoa, joka on hyödyllistä työelämässä."

Anna Karri

Commercial Development Manager, Infant Nutrition, Nestlé Suomi

FIN / ENG

" Sekä nykyisessä että aiemmissa ruoka-alan tehtävissäni minulla on ollut ilo tehdä töitä monen Viikistä valmistuneen kanssa."

"Passionate for innovation and sustainability; inspiring and driving growth"

Stiina Rasimus-Sahari

Quality Assurance Manager, Food Folk

FIN / ENG

"Mentorina toivoisin, että pystyn tarjoamaan mentoroitavalle käsityksen asiantuntijatyöstä kansainvälisen yksityisen sektorin yrityksessä, tietoa laatujärjestelmien toimeenpanosta käytännössä, ja ennen kaikkea uskoa omiin kykyihin. "

"As a mentor, I would like to be able to offer an understanding of expert work in an international private sector company, insights on the implementation of quality systems in practice, and above all, faith in one's own abilities."

Jarmo Heinonen

Yliopettaja, Laurea amk

FIN

"Talous ja markkinointi ovat ominta alaani."

Tiina Ritvanen

Jaostopäällikkö, Epäorgaaninen kemia, Ruokavirasto

FIN

"Odotan mentoroinnilta mielenkiintoisia keskusteluja ja tutustumista innokkaisiin uusiin tutkijanalkuihin. Tarjoan mahdollisuutta kurkata millaisia työtehtäviä tarjoaa kansallisesti merkittävä
viranomaislaboratorio."

Elina Sieviläinen

Yksikön johtaja, Kasvianalytiikka, Ruokavirasto

FIN

"Toivon voivani tukea opiskelijoita omien vahvuuksien tunnistamisessa, itseluottamuksessa ja oman
urapolun löytämisessä sekä työelämätaidoissa."

Liity jäseneksi

Hallitus

Mentor-klubi ry:n hallitus vuonna 2022 koostuu neljästä jäsenestä. Hallituksen tavoittaa sähköpostitse mentorklubi-hallitus(ät)helsinki.fi.
Ella Immonen

Ella Immonen

Puheenjohtaja
Emilia Nordström

Emilia Nordström

Varapuheenjohtaja
Sirja Lampainen

Sirja Lampainen

Sihteeri & Tiedotusvastaava
Roosa Oja-Lipasti

Roosa Oja-Lipasti

Taloudenhoitaja

Ajankohtaista