Mentorit 2023-2024


Lue mentoreiden esittelytekstit ja hae mukaan mentor-ohjelmaan. Löydät hakuohjeet täältä. Edit: Hakuaika on päättynyt, seuraava haku mentor-ohjelmaan järjestetään syyskuussa 2024.


Mira Karhu

Aluepäällikkö, Fazer

Olen työskennellyt yli 15 vuotta esihenkilötehtävissä eri aloilla. Alkolla olin kuusi vuotta Palvelupäällikkönä ja luotsasin parhaimmillaan reilun kolmenkymmenen myyjän ryhmää parhaimpaan suoritukseensa. Tällä hetkellä työskentelen Fazerilla Alue- ja asiakkuuspäällikkönä myymäläleipomoiden maailmassa. Työssäni huolehdin asiakasyhteistyöstä (k-kauppiaat) sekä olen vastuussa 18. leipomon tuloksen sekä ihmisten johtamisesta. Suoria alaisia minulla on kolmetoista ja alueen henkilöstön yhteismäärä nousee yli kahdeksaankymmeneen. Minulla on vahva osaaminen asiakasyhteistyöstä, tiimien johtamisesta ja rekrytoinneista sekä asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämisestä. Työelämässä minulle on tärkeää mennä ihmiset edellä ja innostaa onnistumisiin. Fazer luottaa pohjoiseen vapauteen, aitoihin suhteisiin sekä rohkeaan luovuuteen. Haluamme tehdä ruokaa, jolla on merkitys.  


Anna Ylitalo 

LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ, VALIO OY 

Koulutus: ETM (elintarviketiede ja maitoteknologia)   

Olen työskennellyt Valiolla neljän vuoden ajan. Ensin toimin jäätelöiden parissa projektipäällikkönä ja nyt viimeiset kaksi vuotta liiketoimintapäällikkönä välipalatiimissä vastaten jogurttien liiketoiminnasta. Vastuullani on kaikki Valion isot jogurttibrändit kotimaassa ja lisäksi toimin tiiviissä yhteistyössä Ruotsin liiketoimintojen kanssa. Työssäni vedän lukuisia projekteja, vastaan tuloksesta, analysoin mitkä ratkaisut olisivat nykyisen markkinatilanteen kannalta parhaita ja ideoin mihin suuntaan liiketoimintaamme tulisi tulevaisuudessa kehittää. Työni on monipuolista ja siinä korostuvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sillä toimimme tiiviissä yhteistyössä niin tuotekehityksen, tuotannon, markkinoinnin, kuin myynninkin kanssa. 

Mentoroinnissa uskon avoimuuteen ja aitoon vuoropuheluun. Mentorina haluan avata elintarvikealan työmahdollisuuksia sillä itselleni urapolku ei ollut opintovaiheessa ollenkaan selvä ja työelämän mahdollisuudet tuntuivat hähmäisiltä. Odotan antoisia keskusteluja ja uskon, että ne antavat uusia näkökulmia puolin ja toisin. 


Tuija Suvanto 

Innovation & Project Manager, Suomen Nestlé/ Nestle Nordic 

Olen työskennellyt 20+ vuotta elintarvike- ja keittiölaiteyrityksissä markkinointi, myynti, tuotekehitys ja projektijohdon tehtävissä. Minulla on kokemusta esihenkilötyöstä sekä toimimisesta erilaisissa yrityskulttuureissa hyvinkin erilaisissa kaupallisissa rooleissa. Uuden oppiminen & luominen, aikaan saaminen ja työhyvinvointi ovat asioita, jotka motivoivat minua olipa työroolini mikä tahansa. Koulutukseltani olen ravintotalouden lehtori, certified business coach & mentor, työnohjaaja. Työvuosieni aikana olen kouluttautunut jatkuvasti lisää ja halunnut myös oppia jatkuvasti uutta kollegoiltani. Tällä hetkellä työssäni mm. autan liiketoimintayksiköitä heidän liiketoimintansa ja kuluttajaymmärryksen kehittämisessä.   

Aloitettavan mentorointimatkan sisältö muodostuu mentoroitavan tarpeiden mukaisesti. Mentorointimatkan kielenä voimme käyttää joko suomen tai englannin kieltä. Aiemman kokemukseni perusteella polkuun usein kuuluu omien vahvuuksien ja kiinnostuksen alueiden kiteyttämistä, urapolun hahmottelua, työnhakuun liittyvien asioiden sparrailua jne. Odotan mielenkiinnolla yhteisiä keskustelujamme ja uskon niiden antavan oppeja ja ahaa-elämyksiä puolin ja toisin.  Tässä yhden aktorini kommentti yhteisestä mentorointimatkastamme; ”Tuijalla on todella luonnollinen ja inspiroiva mentorointityyli – häneltä löytyy ”ne oikeat” kysymykset joiden avulla oivallukset syntyvät ja paloja loksahtaa paikalleen.” 


Jari Mäkelä 

Avainasiakkuuspäällikkö ja asiantuntija, Berner

”Olen ruuhkavuosia elävä vajaa nelikymppinen, kahden pienen tytön perheenisä, joka valmistunut ETM:ksi edellisen vuosikymmenen alussa. Opiskelija-aikoina olen ollut aktiivina erilaisissa ainejärjestö- ja edustustehtävissä, sekä käynyt vaihdossa ja maisterivaiheen työharjoittelussa Saksassa Munchenin teknillisessä ylipistossa TUM:ssä. Tällä vaihtojaksolla ollut suuri vaikutus loppuopiskeluihin sekä ammatilliseen kehittymiseen, joten jos vaan mahdollisuus vaihtojaksoon ilmaantuu, niin kannustan ehdottomasti lähtemään. 

Valmistumiseni jälkeen olen jonkun aikaa etsinyt ammatillisia uravaihtoehtoja, ja kokeillutkin erilaisia asioita, mm. olen ollut projektitutkijana yliopistolla, valikoimapäällikkönä osuuskauppojen ketjuohjauksessa ja B2B-asiakkuuksista vastaavana myyjänä ihan toisella toimialalla kuin elintarvikkeet. Kuitenkin tämä kaikki on antanut erittäin hyvää pohjaa nykyiselle työlleni elintarvikelaboratorio ja -tuotannon analyysilaitteita myyvässä organisaatiossa. Toimin asiantuntijana sekä avainasiakkuuspäällikkönä ja vastuullani on elintarviketeollisuuden asiakkaista huolehtiminen aina laitetarpeesta tuote- ja applikaatiotukeen koko laitteen elinkaaren ajan. Tutkintoni elintarviketieteissä sekä aikaisempi työkokemukseni ovat antaneet erittäin hyvät eväät nykyisessä työssä menestymiselle. Jokapäiväisessä työssäni voin käyttää laajasti kokemustani erilaisista elintarviketeollisuuden prosesseista yhdistettynä kaupalliseen ja myynnilliseen osaamiseeni. 

Kannustan aktiiviseen verkostoitumiseen ja vilpittömään ihmisläheiseen suhteiden rakentamiseen, jossa ollaan aidosti kiinnostuneita niin ihmisestä kuin heidän asiastaankin. Tätä ohjenuoraa kannattaa noudattaa jo opiskeluaikoina, sillä eihän sitä koskaan tiedä, että kuka tuttu sitä elämässä tulevaisuudessa tulee jälleen vastaan samassa kehitysprojektissa, asiakkaana taikka kollegana.” 


Kaisu Riihinen

Research Team leader, VTT

Koulutus: ETM (elintarvikekemia), FT (analyyttinen elintarvikekemia) 

Minulla on valmistumisen jälkeen 25 vuoden ajalta työkokemusta niin yliopisto kuin yksityiseltä puolelta. 

Olen ollut etuoikeutettu ja kaikissa työurani työtehtävissä kokenut tekeväni unelmien työtä. Heti valmistumisen jälkeen sain innostavalta gradu ohjaajaltani kipinän tutkijan työhön. Olin noin kolmetoista vuotta marjatutkija ja opetustehtävissä Itä-Suomen yliopistossa. Polkuni eteni nuoresta tutkijasta väitöksen jälkeiseen tutkijan uraan, jota jatkoin dosentuuriin asti. Tutkijan työssä yksi haaveeni oli päästä ulkomailla töihin. Suomen Akatemian tutkijatohtori rahoitus mahdollisti minulle kahden vuoden tutkimusvierailun Chicagossa paikallisessa yliopistossa. Mukaan matkalle lähti mies ja kolme alle kouluikäistä lasta. Ihailin amerikkalaista asennetta ja olen pyrkinyt omaksumaan sen itselleni. Eli kaikki onnistuu ja me osaamme kyllä! Yksityisen puolen ensimmäinen työkokemukseni oli elintarvikelainsäädännön konsultoinnista kaksi vuotta. Sitten työttömyysjakson jälkeen päädyin hyödyntämän kaikkea työuralla omaksumaani kokemusta tutkimus- ja tuotekehitystehtävässä elintarviketeollisuudessa. Nyt olen elintarviketutkimuksen tiimini kanssa muuttamassa maailmaa kehittämällä tulevaisuuden elintarvikkeita VTT:llä.  

Taaksepäin katsoen työurani näyttää määrätietoiselta ja matkaa on toki siivittänyt kyllä selkeät tavoitteet. Kuitenkin epävarmuus on osa prosessia ja olen valmis auttamaan kaikissa haasteissa mentoroitavaani. 

Anna Rauhanoksa

Projektipäällikkö, Afry

Koulutustausta:
HAMK, Sähkö- ja automaatioinsinööri
Helsingin Yliopisto, maa- ja metsätaloustieteen opinnot, elintarviketiede
HAMK, bio- ja elintarvikeinsinööri


Työskentelin Valiolla 15-vuotta eri tehtävissä kolmella eri tehdaspaikkakunnalla (Turenki, Haapavesi ja Riihimäki). Aloitin työni prosessiapulaisena ja siitä opintojen edetessä pääsin tuotevalmistajaksi. Olen valmistanut välipaloja, maitoja, piimiä, kermoja, juustoja, kasvipohjaisia tuotteita ja UHT-tuotteita. Laatuasioiden parissa työskentelin seuraavat vuoden suorittaen aistinvaraista arviointi, testasin henkilöstön aistinvaraista arviointia, olin mukana ulkoisissa ja sisäisissä auditoinneissa sekä viranomaisyhteistyössä. Siirryin esihenkilötehtäviin, jossa vastuuna oli myös prosessien kehittäminen. Projektivastaavaksi siirryin uuden tehtaan suunnittelun alkuvaiheilla. Vastuullani oli prosessisuunnittelu, ohjelmakuvaukset ja -testaukset, riskiarvioinnit, laboratorionsuunnittelu sekä omavalvonnan laatiminen. Tehtaan käyttöönoton jälkeen teitä töitä tuotekehityksen ja uutuustuotteiden tehdasmittakaavaan implementoinnin saralla. Lisäksi vastuullani oli laatuasiat. Viimeiset vuodet Valiolla toimin kunnossapitopäällikkönä. Olen juuri aloittanut työt Arfylla projektipäällikkönä, jossa saan käyttää kertynyttä osaamistani erilaisisten projektien parissa.

Mentorina haluaisin kertoa elintarvikealan monimoitoisista mahdollisuuksista tulevaisuuden tekijöille ja auttaa heitä löytämään oman näköinen urapolku. Toivon opettavaisia keskusteluja puolin ja toisin mentoroinnin tiimoilta!