Mentorit 2022-2023


Mentor-ohjelman 2022 hakuaika on päättynyt. Seuraava hakuaika on jälleen syyskuussa 2023.

Lue esittelytekstit ja tutustu mentoreiden LinkedIn-profiileihin.


Tapio Bister

BRAND & CUSTOMER MANAGER, TAKEDA OY

Koulutus: ETM (ravitsemustiede ja elintarvike-ekonomia)  

Olen työskennellyt 20+ vuotta erityiselintarvikkeiden ja lääkkeiden myynti- ja markkinointitehtävissä. Minulla on kokemusta esihenkilötyöstä sekä toimimisesta erilaisissa yrityskulttuureissa. Valaisen mielelläni miten työnimikkeet ja niiden tehtävät ovat muuttuneet ja mitä ne tänään edellyttävät. Työhyvinvointi ja sen merkitys yksilön ja työnantajan kannalta ovat minulle tärkeitä aiheita. Mentoroinnin sisältö muodostuu mentoroitavan tarpeiden mukaan. Aiempien kokemusten perusteella siihen kuuluu usein omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden selkiyttäminen, urapolun hahmottelua ja työhakuun (CV, LinkedIn ja työhakemus) liittyvien asioiden hiomista.  


Kati Harki

YRITTÄJÄ, KAMON OY

Hei, olen Kati Harki, pitkän linjan markkinointi- ja elintarvikealan ammattilainen. Olen tehnyt valtaosan reilun 20 vuoden työurastani elintarvikealalla, monenlaisissa tehtävissä ja monenlaisten yritysten kanssa. Olen katsonut maailmaa niin isosta konsernista kuin pienyrittäjänkin näkökulmasta. 

Olen toiminut mm. 12 vuotta Valiolla erilaisissa markkinointi-, brändi-, tuoteryhmä-, kategoria- ja innovaatiotoiminnan tehtävissä, vastuullani niin kotimaan kuin vientimarkkinoinninkin toimintoja. Valio oli itselleni huikea elintarvikealan näyteikkuna, jolloin suuri rakkaus tätä alaa kohtaan todellakin syttyi. 

Yrittäjäksi siirryin vuonna 2016 Valiolla tapaamani ystäväni ja nykyisen yhtiökumppanini kanssa. Yrityksemme Kamon Oy auttaa erityisesti elintarvikealan yrityksiä erilaisissa tuotteistamisen, kaupallistamisen, markkinoinnin ja brändin rakentamisen haasteissa. 

Mentoroinnissa uskon vahvasti avoimuuteen ja aitoon vuoropuheluun. Mentoroinnissa on tärkeä asettaa tavoite, jota kohti mennään – mutta samaan aikaan on hyvä tiedostaa, että sinne ei välttämättä päästä ihan suoraviivaisesti. 

Uskon, että minulla on eniten annettavaa markkinoinnin tai vastaavan pääainesuuntauksen opiskelijalle. Mentoroinnista on itselläni kokemusta aiemminkin – parhaita hetkiä ovat olleet ne, kun aktori on keskustelujemme pohjalta kokenut itse ahaa-elämyksen tai ymmärtänyt vaikka uratavoitteistaan jotain, jonka olemassaoloa ei ollut aiemmin ehkä edes tiedostanut. 

Oma iskulauseeni elämässä on, että asenne ratkaisee – niin myös mentoroinnissa! 


Jarmo Heinonen

YLIOPETTAJA, LAUREA AMK

Koulutus FT (kasvatustiede) ETL (markkinointi) ETM (Elintarvike-ekonomia). Yliopettaja Laurean amk:ssa. Aikaisemmin Haaga-Helian tutkimuspäällikkönä. Ollut markkinointijohtajana Restelissä, tutkimusjohtajana ja toimitusjohtajana tutkimuslaitoksissa. 

Jarmo Heinonen on lisäksi Mentor-klubin kummisetä. Käy lukemassa Jarmon haastattelu tästä.


Anna Karri

COMMERCIAL DEVELOPMENT MANAGER, INFANT NUTRITION, NESTLÉ SUOMI

Koulutus: Kauppatieteen maisteri, Turun kauppakorkeakoulu. Pääaine: Markkinointi 

Nykyinen tehtävä:  Commercial Development Manager, Infant Nutrition. Työnantaja Suomen Nestlé. Vastaan Suomen Nestlen lastenruokatuoteryhmän liiketoiminnasta, johon kuuluu mm. Piltti-lastenruoat. Meillä on Suomessa Piltti-tehdas ja oma tuotekehitys. 

Työkokemus:   

Myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan vetovastuun tehtävät elintarvikealalla; yrityksissä Nestlé, HKScan, Polarica ja Leaf (nykyinen Cloetta). Sekä nykyisessä että aiemmissa ruoka-alan tehtävissäni minulla on ollut ilo tehdä töitä monen Viikistä valmistuneen kanssa. Uraani kuuluu myös inspiroiva kolmen vuoden pyrähdys mainosalalla ja neljä vuotta teknologia-alalla Nokia Mobile Phones -yksikössä. 


Saara Lähtevänoja

TEKNOLOGIAPÄÄLLIKKÖ, VALIO OY

Olen työskennellyt Valiolla tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa reilun kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä toimin Teknologiapäällikkönä vetäen noin kymmenen hengen tiimiä. Tehtävänäni on tuoretuotteisiin liittyvän tutkimus- ja teknologiakehityksen luotsaaminen kohti tulevaisuuden tuotteita ja prosesseja. Työssäni seuraan ja osallistun Valiolla tehtävään tutkimukseen ja olen mukana ideoimassa ja innovoimassa sitä, mihin suuntaan tutkimustamme tulisi tulevaisuudessa kehittää. Työni on monipuolista ja vaihtelevaa ja siinä korostuvat substanssiosaamisen lisäksi myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sillä toimimme tiiviissä yhteistyössä niin tuotannon, tuoteryhmien kuin myynninkin kanssa. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja opiskellut bioprosessi- ja elintarviketekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa. 

Mentorina haluan innostaa ja auttaa tulevaisuuden osaajia löytämään oman urapolkunsa ja tunnistamaan omat vahvuutensa. Odotan antoisia keskusteluja ja uskon, että ne antavat uusia näkökulmia puolin ja toisin. 


Stiina Rasimus-Sahari

QUALITY ASSURANCE MANAGER, FOOD FOLK (MCDONALD’S), POHJOISMAAT (SUOMI, RUOTSI, NORJA, TANSKA)

Koulutustausta: 

  • Maatalous-metsätieteiden tohtori (MMT mikrobiologia). Pääaine mikrobiologia. Sivuaineina biotekniikka, ympäristönsuojelutiede, perinnöllisyystiede, toksikologia 
  • Valtiotieteiden kandidaatti (VTK). Pääaine hallinto- ja organisaatiotieteet. Sivuaine johtaminen 

Olen toiminut lähes 15 vuotta asiantuntijana McDonald’s-ravintolaketjussa. Reilun kymmenen vuoden ajan tein töitä ketjun kansainvälisen hankintaketjun parissa Suomen laatupäällikkönä, ja viimeiset kaksi vuotta olen toiminut Pohjoismaiden McDonald’s-ravintoloiden toimintaa tukevassa organisaatiossa. Ennen McDonald’sin tein töitä tutkijana Helsingin yliopistolla. 

Työnkuvani on hyvin laaja, mutta pääasiallisena tehtävänä on huolehtia ravintoloiden ruuan turvallisuudesta ja laadusta. Teen työssä paljon yhteistyötä hankintaketjun, tuotekehityksen ja operaatioiden kanssa. Työ on hyvin kansainvälistä, painottuen toki Pohjoismaihin mutta myös Euroopan-laajuinen ja globaali yhteistyö on arkipäivää, koska kyseessä on maailmanlaajuinen brändi, jolla on hyvin standardoidut toimintatavat. 

Opintoni keskittyivät aikanaan mikrobiologiaan, ja sen koen edelleen vahvimmaksi asiantuntijuusalueekseni. Työn kautta minulle on myös kertynyt vankkaa osaamista laatujärjestelmistä, jotka kattavat koko tuotantoketjun maatilalta ravintolan tarjottimelle saakka. Myös muun muassa kestävä kehitys, brändiriskinhallinta, ravitsemus, elintarviketeknologia, tuotekehitys, aistinvarainen laadunarviointi, kouluttaminen, viestintä, kriisinhallinta, mediayhteistyö sekä projektihallinta ovat tulleet tutuksi. 

Mentorina toivoisin, että pystyn tarjoamaan mentoroitavalle käsityksen asiantuntijatyöstä kansainvälisen yksityisen sektorin yrityksessä, tietoa laatujärjestelmien toimeenpanosta käytännössä, ja ennen kaikkea uskoa omiin kykyihin. Kukaan ei ole suoriltaan valmis asiantuntijatehtäviin, vaan niihin kasvetaan työn kautta. 

Mentoiroivalta opiskelijalta toivoisin kiinnostusta kansainvälistä toimintaa (erityisesti globaalia kaupankäyntiä, hankintaketjuja ja niiden hallintaan käytettäviä laatujärjestelmiä) sekä elintarvikealaa. Näillä alueilla koen, että minulla olisi eniten annettavaa. Opiskelijan pääainesuuntausten suhteen ei ole erityisiä toiveita, vaikka oma tausta on luonnontieteellinen. Kielenä sopii sekä suomi että englanti. 

Työn ohessa olen väitellyt myös tohtoriksi maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta sekä suorittanut kandidaatin tutkinnon valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Pystyn mentorina myös tarjoamaan siis kokemukseen pohjautuvia neuvoja työn ja opintojen yhdistämiseen liittyen. 


Tiina Ritvanen

JAOSTOPÄÄLLIKKÖ, EPÄORGAANINEN KEMIA, RUOKAVIRASTO

Olen jaostopäällikkö Ruokaviraston laboratorio- ja tutkimusosaston kemian yksikön epäorgaanisen kemian jaostossa. Tässä samassa virastossa ja sen edeltäjäorganisaatioissa (EELA, Evira) olen työskennellyt gradustani asti, vuodesta 1999. Lisäksi olen ollut mm. Elintarviketieteiden seuran sihteeri jonkin aikaa ja toimin edelleen Meijeritieteellisen seuran hallituksessa. Olen valmistunut Turun yliopistosta elintarvikekemialta maisteriksi ja työni ohella väittelin myöhemmin Helsingin yliopistosta elintarviketeknologialta tohtoriksi. Aloitin erilaisissa tutkimusprojekteissa määräaikaisena tutkijana, osaamisalueekseni muodostui rasva- ja proteiinianalytiikka, rasvahappokoostumus ja aistinvarainen arviointi. Lisäksi olen puuhastellut kromatografian parissa muutenkin ja ollut luottamusmiehenä. Työtehtävät ovat olleet menetelmäkehitystä, laadunvarmistusta, tutkimushankkeiden läpiviemistä, raportointia ja asiantuntijatyötä erilaisten sidosryhmien kanssa (MMM, THL, elintarvikealan yritykset, standardointiorganisaatiot). Olen ollut esim. juustokilpailussa makutuomarina! Vuosi sitten aloitin myös esimiestehtävissä, ja niissä sitä vasta onkin paljon opittavaa, tämä ura on vasta alussa. Varsinainen laboratoriossa työskentely on nykyisin marginaalista, lähinnä tulosten käsittelyä laiteohjelmilla

Odotan mentoroinnilta mielenkiintoisia keskusteluja ja tutustumista innokkaisiin uusiin tutkijanalkuihin. Tarjoan mahdollisuutta kurkata millaisia työtehtäviä tarjoaa kansallisesti merkittävä viranomaislaboratorio.


Ilkka Ryytty

KEY ACCOUNT MANAGER, LIHEL OY/SOLINA GROUP

Pääaine: Elintarviketeknologia (Lihateknologia). Sivuaineet: Elintarvikekemia ja kuluttajaekonomia 

Key account managerina pyrin tekemään maun teollisiin tuotteisiin. Räätälöimme asiakkaalle mausteet ja rakenteet elintarvikealan tuotteisiin. Minulla on yhdeksän vuoden kokemus tuotekehittäjänä yhdessä suomen suurimassa ruokatalossa. Tehtäviini on kuulunut mm. tuotteiden kehitys, raaka-aineiden hankinta, reseptin hinnoittelu ja tuotteiden teknologinen implementointi tuotantoon. Tuotteiden kehityksestä voin kertoa paljon, mm. maun rakentamisesta ja maustamisesta. Enimmäkseen olen kehittänyt valmisruokia, mutta myös kokemuksia myös muista kategorioista. Lisäksi olen työskennellyt sekä vähittäiskaupan että Food Servicen puolella tuotekehityksessä. Nämä kaksi kanavaa eroavat toisistaan aika paljon. 

Työssäni tarvitsen kykyä aikatauluttaa, sietää painetta, hyviä vuorovaikutus taitoja, ymmärrystä teknologioista, rohkeutta ongelmaratkaisuun, ymmärrystä miten maku luodaan ja kiinnostusta ruokaan ja ruokakulttuureihin. 

Valmistuin vuonna 2015 Elintarviketieteiden maisteriksi Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta. Yliopiston koulutus antoi hyvät eväät tuotekehitykseen. 

Omat vahvuudet ovat asenne työhön, mikään ei ole mahdotonta, ongelman ratkaisukyky, tuotekehitys, teknologiset prosessit. Lisäksi olen avoin ihminen, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Valmentaminen on myös kiinnostuksen kohteeni, joten mentorointi kiinostaa minua luonnollisesti. Mentoroitavalle haluaisin avata siirtymistä yliopistosta työelämään. Tästä ei liikaa mielestäni kerrota laitoksilla. Lisäksi toivoisin, että voisin jakaa hiljaista tietoa, joka on hyödyllistä työelämässä. Minulla on ollut monta perehdytettävää työssäni, ja kaikki ovat kiittäneet saamistaan eväistä. Näen tämän mentoroinnin hieman samanlaisena tilaisuutena jakaa osaamista. 

Opiskelijan ei tarvitse olla lihateknologian opiskelija tai edes elintarviketieteiden, mutta teknologiat voivat kiinnostaa enemmän teknologia opiskelijoita. Toivoisin myös, että opiskelijalla olisi työntekemisen asenne hallussa ja kiinnostusta kehittää itseään – jatkuvasti. 

Innolla odotan, että pääsen jakamaan kokemuksiani ja omalta osaltani olemaan mukana yhdessä uratarinassa. 


Elina Sieviläinen

YKSIKÖN JOHTAJA, KASVIANALYTIIKKA, RUOKAVIRASTO

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, elintarviketieteet, viljateknologia 

Olen työskennellyt lähes koko työurani eri tehtävissä laboratoriossa ja viimeiset 15 vuotta esimiestehtävissä Ruokaviraston laboratorio- ja tutkimuslinjalla. Työssäni yksikön johtajana vastaan kasvianalytiikkalaboratorion toiminnasta, toiminnan sujuvuudesta ja jatkuvasta parantamisesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Vahvan substanssiosaamisen lisäksi tarvitsen työssäni vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, päätöksentekokykyä sekä kykyä johtaa toimintaa ja kehittää henkilöstön hyvinvointia ja osaamista. 

Olen koulutukseltani elintarviketieteiden maisteri, pääaineena viljateknologia. Lisäksi olen suorittanut johtamisen erityisammattitutkinnon sekä saanut urani aikana lisäkoulutusta mm. esimiestyöhön, laboratorion toimintajärjestelmän ylläpitoon, arviointiin ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä laboratorion substanssitehtäviin. 

Toivon voivani tukea opiskelijoita omien vahvuuksien tunnistamisessa, itseluottamuksessa ja oman urapolun löytämisessä sekä työelämätaidoissa.