Mentor-ohjelman kauden 2016-2017 päätöstilaisuus

Mentor-klubin vetämän mentorointiohjelman kauden 2016-2017 päätöstilaisuus pidettiin Eviran tiloissa 8.5.2017. Viimeinen yhteistilaisuus aloitettiin perinteisesti kuohuviinein. Tilaisuudessa kuultiin Eviran Elintarvikkeiden koostumus, tiedot ja laatu -jaoston päällikön Annika Nurttilan esitys. Jarmo Heinonen kertoi ryhmähaastattelun teoriaa ja mentoroitavat pääsivät osallistumaan simuloituun ryhmähaastatteluun jota muut henkilöt seurasivat. Ryhmähaastattelu voi olla haastattelumuodoista jännittävin, joten tilanne oli varmasti opettavainen ja valmensi tulevia haastatteluita varten.

Mentor-klubi pyrkii edelleen parantamaan ohjelmaansa jotta mentorit ja mentoroitavat saisivat ohjelmasta suurimman hyödyn. Tämän takia tilaisuudessa käydyt pienryhmäkeskustelut, loppukeskustelu ja palautelomakkeiden läpikäynti oli tärkeä uuden mentoriohjelman kehittämisen kannalta.

Mentor-klubi haluaa kiittää kaikkia ohjelmaan osallistuneita, mentoroitavia sekä mentoreita. Toivomme että olette luoneet uusia yhteyksiä, rakentaneet työelämän taitojanne ja lisänneet elintarvikealan tuntemusta.

Kevätterveisin,

Mentor-klubin hallitus