Haku mentor-ohjelmaamme on käynnistynyt!

Haluatko parantaa valmiuksiasi menestyä työelämässä? Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubin mentor-ohjelma tarjoaa tähän mahdollisuuden. Haku ensi lukuvuoden ohjelmaan on käynnistynyt!

Kuluvan lukuvuoden aikana mukana ohjelmassa on ollut mukana yhdeksän mentor-paria, joilta on saatu erittäin positiivista palautetta. Opiskelijat ovat vuosi toisensa jälkeen kokeneet olevansa etuoikeutettuja päästessään osallistumaan ohjelmaan. Ehkä sinä voit ensi lukuvuonna olla se, joka pääsee mukaan tähän mielenkiintoiseen kasvuprosessiin.

Mentor-ohjelmaan voivat hakea Mentor-klubi ry:n jäsenet. Lisätietoa jäseneksi liittymisestä löytyy sivuiltamme http://www.mentor-klubi.fi/etusivu-2/

 

Miten voin hakea ohjelmaan?

Lähetä avoin hakemus ja CV perjantaihin 23.6. mennessä Mentor-klubin hallituksen sähköpostiin mentorklubi-hallitus@helsinki.fi. Kerro hakemuksessa lyhyesti kuka olet, miksi haluat mukaan ohjelmaan ja millaista mentoria etsit. Halutessasi voit mainita kaksi mieluisinta mentoria jo varmistuneista mentoreistamme. Tiivistä hakemuksesi loppuun muutaman lauseen kuvaus, joka toimii käyntikorttinasi toivomallesi mentorille. Mentorit saavat hakuajan päätyttyä luettavakseen hakijoiden hakemukset ja CV:t ja osallistuvat mentor-parinsa valintaan.

Päästäksesi mukaan sinun täytyy olla sitoutunut ohjelmaan, joka kestää koko lukuvuoden. Ohjelma alkaa syyskuussa aloitustapaamisella ja sen perusrunko koostuu yhteensä kolmesta yhteistapaamisesta sekä tyypillisesti kuukausittain tapahtuvista paritapaamisista. Paritapaamisten sisältö perustuu omiin tavoitteisiisi.Mentor tarkoittaa opastajaa tai ohjaajaa. Hänen tehtävänään on olla puolellasi ja sparrata sinua tielläsi opiskelijasta elintarvikealan ammattilaiseksi. Muista, että mentorin tehtävä ei ole kuitenkaan työllistää sinua. Mentorointi voi auttaa sinua löytämään itsesi niin ammatillisesti kuin akateemisestikin. Myös työnantajat arvostavat hakijaa, joka on osoittanut halua ja yritystä henkilökohtaiseen kehitykseen.

 

Vuoden 2017-2018 mentorit ovat:

1. Ravitsemustieteen ja lääketeollisuuden asiantuntija 

– ETM, ravitsemustiede 

– Keskeisiä osaamisalueita: esimiestyö, työnhaku, verkostot sekä myynti ja markkinointi (erityisesti kliiniset ravintovalmisteet ja lääkkeet) 

– Kouluttautunut myös kaupallisella puolella Markkinointi-instituutissa MJD 

– Aiempia työtehtäviä mm. markkinointipäällikkö, tuoteasiantuntija, tuotepäällikkö 

 

2. Pitkän uran tehnyt laboratorionjohtaja 

– FT, kemia

– Toiminut alkoholintarkastuslaboratorion johtajana

– Erityisosaamisalueena viinien kemia; esimiestyö, sidosryhmäyhteistyö, alkoholijuomien ja niiden raaka-aineiden analysointi sekä analysointimenetelmien kehittäminen, ylläpito ja kansainvälinen seuranta  

 

3. Kulutuskäyttäytymiseen perehtynyt asiakaspäällikkö 

– ETM, elintarviketieteet

– Työskentelee asiakaspäällikkönä 

– Tehtävinä tuottaa päivittäistavarakauppaan ja päivittäistavaroiden kulutuskäyttäytymiseen liittyvää tietoa pt-alan toimijoille  

– Työskennellyt mm. b-to-b –markkinoinnin ja maahantuonnin parissa, leipomoteollisuudessa tuotekehitystyössä ja tutkijana yliopistolla

 

4. Elintarvikealan markkinointi- ja viestintäpäällikkö

– KTM, Turun yliopisto 

– Pitkä ura elintarviketeollisuuden yrityksessä mm. brändijohtajana ja markkinointipäällikkönä 

– Osaamisalueita markkinointi- ja brändijohtaminen sekä mittaaminen, kansainvälisyys, digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media, brändi- ja tuotekonseptointi ja strategiat

 

5. Myyntiorientoitunut elintarvikealan osaaja 

– ETM, elintarvikekemia

– Tehtävänä trendien tunnistaminen asiakkaille sekä sosiaalisen median ja asiakaspalautteen hyödyntäminen uusien näkemyksien löytämiseksi

– Aktiivinen ruoka-alan vaikuttaja ja tutkija; osaamisalueita ruoan kulutus ja ostaminen 

– Laaja tausta elintarviketeollisuudesta, työskennellyt mm. tutkimuspäällikkönä

– Kiinnostunut uusien bisnesmallien ja teknologioiden hyödyntämisestä

 

6. Aktiivisesti verkostoitunut myynnin ja kannattavuuden kehittäjä

– ETM, Elintarvike-ekonomia

– Työskentelee päivittäistavarakaupan konseptipalvelut-tiimissä vastuullaan hedelmä-, vihannes- ja kukkaosastojen konseptit ja niiden jatkuva kehittäminen

– Laajassa yhteistyössä hankinta- ja myyntitoimintojen, ketjujen, markkinoinnin ja viestinnän, sekä kauppiaiden kanssa

– Tavoitteena kehittää asiakaskokemusta ja sitä kautta myyntiä ja kannattavuutta

– Aiemmin työskennellyt elintarvikealalla myynnin parissa

 

7.  Esimiesasemassa toimiva elintarvikekemisti

– ETM, elintarvikekemia

– Työskentelee tällä hetkellä esimiesasemassa laboratoriossa ja suorittaa johtamiseen liittyvää ammattitutkintoa

– Elintarviketuntemusta erityisesti suomalaisesta alkutuotannosta

– Vuorovaikutussuhteet keskeisiä työssä

– Kokemusta mm. elintarviketurvallisuudesta ja elintarvikelainsäädännöstä

 

 Edellisissä mentor-ohjelmissa on muun muassa:

– Käyty kohta kohdalta läpi mentoroitavan CV ja työhakemus, ja annettu ne myös 

yrityksen rekrytointiosaston arvioitavaksi 

– Tutustuttu mentorin edustaman yrityksen eri toiminnoissa työskentelevien ihmisten tyypilliseen työpäivään ja haastateltu heitä 

Pidetty työ- ja ryhmähaastattelusimulaatioita

– Keskusteltu mentorin ydinosaamiseen liittyvistä aiheista ja saatu niistä arvokasta  asiantuntijanäkemystä 

– Tehty SWOT-analyysi mentoroitavasta 

– Käyty tapaamassa mentorin edustaman yrityksen ulkopuolisia kontakteja 

– Keskusteltu mentoroitavaa koskettavista aiheista kuten uran ja perhe-elämän yhdistämisestä, kansainvälisen uran luomisesta, hyvästä johtajuudesta, työllistymisestä yms.

 

LYHYESTI:

Mitä: Elintarvikeylioppilaiden mentor-ohjelma. 

Hakeminen: Hakuaika 31.5. – 23.6. Hakemus osoitteeseen mentorklubi-hallitus@helsinki.fi 

Milloin: Ohjelma kestää lukuvuoden 2017-2018 

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiin hakemiseen, mentoreihin ja ohjelmaan liittyen. Mahdolliset kysymykset voi lähettää hallituksen sähköpostiin: mentorklubi-hallitus@helsinki.fi.